Persian | English
bg bg

آخرین اخبار

مشارکت نمایندگان مجلس کره جنوبی در بافت قالیچه صلح جهانی

مدیر مجموعه فرهنگی، تاریخی سعدآباد با اشاره به بازدید رئیس مجلس کره جنوبی از بافت قالیچه صلح جهانی در ایران گفت: رئیس مجلس کره جنوبی، بافت این قالیچه را اقدامی مؤثر در جهت ایجاد صلح جهانی عنوان کرد و قول داد، نمایندگان مجلس آن‌ها نیز در بافت این قالیچه مشارکت کنند.

عشرت شایق در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس اظهار داشت: سفیر و رئیس مجلس کره جنوبی طی بازدیدی از مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد از مراحل بافت قالیچه صلح و نمایشگاه گره‌های ماندگار در نقوش پایدار نیز دیدن کردند.
وی در ادامه گفت: سفیر کره جنوبی کار بافت قالیچه صلح را اقدام بسیار خوب و عظیمی عنوان و تأکید کرد که کشورهای دنیا باید با هم متحد شوند و در بافت این قالیچه مشارکت کنند.
مدیر مجموعه فرهنگی، تاریخی سعدآباد ادامه داد: سفیر کره جنوبی یادآور شد که تمدن پارسی باستان به سایر تمدن‌ها در دنیا غلبه کرده و اگر این تمدن با بافت قالیچه صلح جهانی و گره‌های شخصیت‌های دنیا پیوند بخورد کار بسیار عظیمی صورت می‌گیرد.
شایق با اشاره به بازدید رئیس مجلس کره جنوبی از مراحل بافت قالیچه صلح جهانی گفت: رئیس مجلس کره جنوبی قول داد که تلاش می‌کند تا نمایندگان مجلس کره جنوبی نیز در بافت قالیچه صلح جهانی مشارکت کنند.
به گزارش فارس، در راستای بافت قالیچه صلح و دوستی جهانی نمایشگاهی از فرش و تابلو فرش‌های نفیس تحت عنوان «گره‌های ماندگار در نقوش پایدار» در کاخ موزه نگارستان در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برای بازدید علاقمندان دایر است.

bg bg