Persian | English
bg bg

آخرین اخبار

پرچم صلح و دوستی بر فراز قله دماوند به اهتزاز درآمد

رودهن – خبرنگار آفرینش
پیام آوران صلح دوستی حرکتی است جهانی در بستر گردشگری برای معرفی وجوه مشترک زندگی مردم ملل مختلف جهان اعم از آیین ها ، رسوم ، سنن و آداب در پنج قاره دنیا.
کوهنوردان داوطلب و حامی صلح و دوستی در کنار بدرقه کنندگان در یک اقدام نمادین ، موفق به فتح قله دماوند سمبل استقامت و پایداری ایرانیان شدند و پرچم پیام آوران صلح و دوستی را بر فراز قله به اهتزاز در آوردند.
بنا بر این گزارش بهروز شلیله ، متولی و مجری طرح ملی پیام آوران صلح و دوستی گفت : کوهنوردان داوطلب با لباس های متحد الشکل منقش به کبوتر صلح و با در دست داشتن پرچم پیام آوران صلح و دوستی با هدف گسترش فرهنگ صلح و دوستی در میان مردم ایران زمین ، عزم خود را جزم کرده و با شعار صلح و دوستی برای همه مردم جهان ، این اقدام را در قالب طرح ملی پیام آوران صلح و دوستی انجام دادند.
شلیله افزود : صعود صلح و دوستی ، پیوندی است میان جامعه ورزشی و گردشگری در قالب یک حرکت فرهنگی و زمینه ساز سفر جهانی پیام آوران صلح و دوستی که در آن سفرای هفت اقلیم ایران زمین پیام صلح و دوستی ایرانیان را به مردم جهان انتقال خواهند داد.
در قرار گاه کوهنوردی پلور نیز گروه موسیقی سنتی فاخته در مراسم بدرقه ، قطعاتی از موسیقی اصیل ایرانی را نواخت و منوچهر فیروزی ، خواننده گروه ، ترانه های ملی و فولکوریک ایران را اجرا کرد که با استقبال فراوانی هم روبرو شد.
همچنین در دامنه های دماوند به همت انجمن دارت ایران ، مسابقه پرتاب دارت برای بدرقه کنندگان برگزار گردید که بسیار مورد توجه قرار گرفت.
صعود صلح و دوستی با حمایت فدراسیون کوهنوردی انجام پذیرفت.
نیما شاکری ، محمد فیروزی ، پرویز نیکجو ، منوچهر خزایی ، کیان شلیله و خانم مهلا داریان از جمله کوهنوردانی بودند که به قله رسیدند و پرچم صلح و دوستی را بر فراز آن برافراشتند.
پیام آوران صلح و دوستی سفر خود را از سواحل خلیج فارس آغاز می کنند و در طول سفر خود با برپایی جشنواره های صلح و دوستی ( فرهنگی ، هنری ، ورزشی ) در کشورهای مختلف جهان ، پیام صلح و دوستی را به مردم جهان می رسانند. مردم در سراسر جهان به دور از مرزبندی های موجود می توانند با تکیه بر وجوه مشترک زندگی خود به دور از جنگ و هر گونه اختلاف زندگی مسالمت آمیز داشته باشند ، این ثمره سفر جهانی پیام آوران صلح و دوستی است : ” بیداری مردم جهان در این خصوص که ما تنها نیستیم و زندگی ما در گرو زندگی همدیگر است ، سفر پیام آوران صلح و دوستی با اتومبیل و از راه خشکی در ۵ قاره ادامه پیدا کرد. ما اقیانوسها را طی خواهیم کرد و در جای جای کشورها حاضر خواهیم شد ، با مردم در هر نقطه جهان رو در رو ارتباط برقرار خواهیم کرد و با آنها بدون توجه به اعتقادات دین ، مذهب ، ملیت ، رنگ پوست و نژاد زندگی خواهیم کرد ، هدایایی به رسم یاد بود به آنها تقدیم خواهیم کرد و به عنوان سفرای صلح و دوستی پیام صلح و دوستی دیگر مردم جهان را به آنها خواهیم رساند. در پیام صلح و دوستی از موسیقی و نمایش بدون کلام به عنوان زبان بین المللی که نیازی به ترجمه ندارد استفاده می شود و با این اقدامات صلح و دوستی را در زندگی مردم جهان خواهیم برد.

bg bg