Persian | English
bg bg

آخرین اخبار

رونمائی از اولین تمبر با موضوع حقوق بشر

پیرو تلاشهای انجام شده توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سال گذشته برای طراحی تمبری در مقوله حقوق بشر ویژه شصتمین سالگرد جهانی حقوق بشر و ارائه آن به شورای عالی تمبر کشور جهت طی فرآیند تصویب آن ، خوشبختانه در نهایت این مهم به پایان رسید و این امکان فراهم شد تا بزودی اولین تمبر پس از انقلاب با موضوع حقوق بشر طی مراسمی رونمائی شود. نظر به اینکه برابر روال قانونی از تمبر مزبور تعداد ۴۰۰ هزار نسخه از سوی سازمان پست چاپ شده و نهاد پیشنهاد دهنده (کمیسیون حقوق بشر اسلامی )لازم است حدود ۵۰% تمبرها را خریداری کند و با توجه به اینکه تمبر جزو اوراق بهادار است علاقمندان مختلف می توانند نسبت به خرید و فروش آن اقدام نمایند هم اینک این اقدام فراهم است که هریک از شهروندان محترم در شهرهای واقع در شمالغرب کشور که تمایل به خرید تمبر مزبور داشته باشند مراتب و تعداد درخواستی را به روابط عمومی دفتر منطقه ۷ با شماره تلفن های ۵۴۳۲۹۸۳ – ۰۴۱۱و یا به امور خودکفائی دفتر مرکزی کمیسیون با شماره تلفن ۸۸۵۲۹۷۴۲ – ۰۲۱ منعکس نمایند تا اقدام لازم بعمل آید.

روابط عمومی منطقه ۷ کمیسیون حقوق بشر اسلامی

bg bg