Persian | English
bg bg

آخرین اخبار

یک دونده ایرانی پیام صلح را به پنج قاره جهان می برد

یک دونده جهانگرد کشورمان گفت: پیام صلح مردم ایران را با نیت ۵ پیامبر اولوالعزم به پنج قاره‌ دنیا خواهم برد.

“حسین افضلی” با بیان این مطلب در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: این سفر با هماهنگی کمیته ملی المپیک و سازمان گردشگری صورت می پذیرد و قرار بود به ۵ قاره دنیا سفر کنم، اما سفرم به قاره آمریکا هنوز قطعی نیست.
وی افزود: سال گذشته با نیت انتقال پیام صلح و دوستی مردم ایران به جهانیان سفری را در قاره اروپا آغاز کردم که از مجموع ۱۵ کشوری که قصد دویدن در آنها داشتم موفق به دویدن در هفت کشور و رساندن این پیام به همراه صنایع دستی ایران به شهردارهای پایتخت این کشورها شدم.
افضلی خاطرنشان کرد: این طرح در شورای برون مرزی به تصویب رسیده و سفر خود را از ۲۰ تیر ماه آغاز خواهم کرد.
وی در مورد مسیرهای انتخاب شده خود گفت: ابتدا به یکی از شهرهای شرقی مسلمان نشین کشور چین خواهم رفت و در ادامه به کشورهای استرالیا، آفریقای جنوبی و انگلستان می روم تا در هر کشور ۴۲ کیلومتر بدوم.
افضلی ادامه داد: پس از کسب عنوان دومی دو نیمه ماراتن پیشکسوتان در آلمان از آمادگی جسمانی خوبی برای شرکت در این سفر برخوردارم.
وی در مورد تامین هزینه‌ این سفر تصریح کرد: هزینه‌ها از طریق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همکاری کمیته ملی المپیک تامین می‌شود.

bg bg