Persian | English
bg bg

آخرین اخبار

رونمایی از نخستین کتاب قالیچه صلح و دوستی جهانی

روز جمعه ۹ مردادماه درمراسمی با عنوان”جشنواره سپاس “نخستین کتاب چاپ شده از شخصیت‌های شرکت کننده در پروژه بافت قالیچه صلح و دوستی جهانی رونمایی خواهد شد.

به گزارش گروه خبر سایت قالیچه صلح و دوستی جهانی و به نقل از ستاد خبری مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد مدیر این مجموعه تاریخی افزود:در این مراسم از شرکت کنندگان، دست اندرکاران، خبرنگاران و حامیان این پروژه در سالن ایوان عطار مجموعه سعدآباد تقدیر و قدردانی می‌شود.

عشرت شایق گفت:در تاریخ ۲۹ آبان ماه سال ۸۷ پروژه بافت قالیچه صلح و دوستی جهانی با همکاری معنوی چونلی هان، رئیس دفتر منطقه‌ای یونسکو در ایران و با حضور تعداد زیادی از شخصیت‌های بلند پایه داخلی و خارجی به طور رسمی گشایش یافت.

وی اضافه کرد: تاکنون بیش از پنج هزار نفر از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، علمی ، هنری و… از ایران و ۱۱۶ کشور جهان برای مشارکت در بافت قالیچه صلح و دوستی جهانی و گره نمادین بر آن در محل اجرای این پروژه ،کاخ موزه نگارستان در سعدآباد حضور یافته‌اند

bg bg