Persian | English
bg bg

آخرین اخبار

تقدیر از تلاشهای سایت اطلاع رسانی فرش ایران در جشنواره سپاس

در نخستین جشنواره سپاس صلح و دوستی که عصر روز گذشته در سالن ایوان عطار مجموعه سعدآباد برگزار گردید، از تلاشهای سایت اطلاع رسانی فرش ایران در انعکاس رخدادهای مرتبط با پروژه بافت فرش صلح و دوستی جهانی، با اهداء لوح سپاس، سکه بهار ازادی و تندیس ویژه ای تقدیر به عمل آمد.

تندیس نخستین جشنواره سپاس
تندیس نخستین جشنواره سپاس

در این لوح تقدیر که با امضاء عشرت شائق، رئیس مجموعه سعدآباد و چون لی هان، رئیس دفتر منطقه ای یونسکو تهیه شده آمده است:
سرور ارجمند جناب آقای علیرضا قادری
مدیر سایت اطلاع رسانی فرش ایران و رئیس اتاق فکر فرش ایران
با سلام و تحیت
در چکاچک ستیزه افکار به ظاهر صلح جو، نور امیدی در ژرفای تمدن و هنر ایرانی اشارت کنان، عشقی شد به بلندای فطرت بشر.
نیک که جستیم جز منشور هنر ایران، جام جهان نمای رنگ، طرح، نقش، تقارن، کثرت در عین وحدت، طبیعت و خیال نیافتیم و نبود مگر هنر بی فروغ مشرق زمین در میعادگاه چون کالبد بهم تنیده فرش ایرانی.
مطلع قالیچه صلح و دوستی جهانی در ماه های ابتدایی سال ۱۳۸۷ شاکله نوپای خود را نمایان کرد و از فکر به عمل رسیده که همراهی شما سروران ارجمنددر امر رسانه، اطلاع رسانی و مساعی شبانه روزیتان و بازتاب خبری این امر عظیم افکار بین المللی را به این پروژه ی فرهنگی جلب کرد.
حال در چنین روزی ضمن تقدیر و تبریک به پاس کسب رتبه برتر برای آن خبرگزاری که تا به امروز آیینه تمام نمای اتفاقات شکل گرفته بوده اید، علتی شد جهت حضور مشتاقانه روسا، مسئولین، دانشمندان و فرهیختگان بیش از ۱۰۰ کشور جهان در محل بافت قالیچه صلح و دوستی جهانی. لذا با اندک بضاعت خود همراهی زیبایتان را ارج نهاده و حضور فعالترتان را در ادامه مسیر آرزومندیم.
در پناه حق تعالی بوده و همیشه دلسوز و ساعی در حفظ فرهنگ، هنر، تمدن ایران سربلند و رسالت آن در ایجاد صلح پایدار جهانی باشید.

bg bg