Persian | English
bg bg

آخرین اخبار

کاروان موسیقی «صلح و امید» در راه بلژیک

کاروان موسیقی «صلح و امید» ایران، صبح امروز راهی بلژیک شد.

سید مصطفی ابطحی، مشاور عالی موسسه فرهنگی اکو و معاون فرهنگی که ارکستر سمفونیک تهران را همراهی می‌کند درباره استقبال مخاطبان از اجرای قطعه «صلح و امید» به خبرآنلاین گفت: اجرای سمفونی «صلح و امید» در استراسبورگ با استقبال بسیار خوب فرانسوی‌ها و هموطنان ایرانی ساکن در استراسبورگ برگزار شد. من فکر نمی‌کردم این تعداد از مردم فرانسه برای شنیدن نغمه‌ها و سازهای ایرانی در سالن حضور پیداکنند.

او افزود: من به عنوان یک ایرانی افتخار می‌کنم که هنر ایرانی مرز نمی‌شناسد. بسیاری از فرانسوی‌ها که در سالن حضور داشتند، در پایان این اجرا امید داشتند باز هنرمندان ایرانی در کشور فرانسه حضور پیدا کنند و ما را به مهمانی هنر بالند و فاخر موسیقی ایران دعوت کنند.

ارکستر سمفونیک تهران به رهبری منوچهر صهبایی شنبه شب اولین اجرای خود را در کاخ کنگره‌های شهر استراسبورگ فرانسه برگزار کرد و صبح روز یکشنبه راهی بلژیک شد تا دوشنبه شب، پنجم بهمن، دومین اجرا را در اروپا داشته باشد.

bg bg