Persian | English
bg bg

آخرین اخبار

گره صلح رئیس مرکز ملی فرش ایران بر قالیچه صلح و دوستی جهانی

سایت قالیچه صلح ودوستی جهانی:گره صلح رئیس مرکز ملی فرش ایران بر قالیچه صلح و دوستی جهانی

قالیچه صلح و دوستی جهانی یک اثر ملی و معنوی ارزشمند است که تا به حال بیش از ۹۰۰ نفر از شخصیت‌های فرهنگی، بازرگانی و سیاسی از ۱۱۷ کشور دنیا و ۴۰ هزار نفر از شخصیت‌های

که بعد از اتمام با همکاری دفتر یونسکو در ایران جهت نصب به سازمان ملل اهدا میگردد.
ایده پرداز ومبتکر قالیچه صلح ودوستی جهانی عشرت شایق یکی از کارشناسان زبده فرهنگی وحقوقی و طراح این قالیچه استاد محمود فرشچیان  استاد شهیر وپرآوازه ی ایرانی درجهان و

نقاش قالی آن استاد غلامحسین خیابانی تبریزی از اساتید بنام این هنر اصیل ایرانی ،بافندگان هنرمندان بافنده ی تبریزی هستند. که حدود ۷۶ رنگ با چله ابریشم در آن به کار رفته است.


در میان طرح آن کلمه صلح به زبان فارسی و انگلیسی آغوش خود را برای کتیبه کوروش،اولین منشور حقوق بشر در جهان ، باز کرده و کتیبه بر آن تکیه زده است همچنین جمله مبارزه با

برده‌داری و ایجاد صلح و آرامش از متن کتیبه بر نقشه این طرح زیبا منقوش شده است. حاشیه زیبای قالیچه صلح و دوستی با پرچم ایران مزین شده و کبوتران صلح در کنار هم در حال پرواز با

شاخه‌ زیتون هستند.

تاکنون اولین کتاب گره های صلح ودوستی  طی مراسمی باحضور مسئولین فرهنگی ودوستداران صلح وحقوق بشر ودغترمنطقه ائی یونسکو درایران رونمائی گردیده واولین جشنواره سپاس از

فعالین رسانه ائی صلح ودوستی  انجام شده است. هچنین سایت خبری قالیچه صلح ودوستی جهانی به آدرس www.wpr.irجهت اطلاع رسانی مطالب مربوطه افتتاح گردیده است.

در حاشیه  سومین جشنواره گره زرین قالی آذربایجان ، رئیس مرکز ملی فرش ایران ، معاون مرکز و رئیس اداره فرش استان و رئیس اتحادیه قالی تبریز و جمعی از مدعوین در محل بافت

قالیچه حاضر شدند و گره های صلح را بر این قالیچه زدند ، شایان ذکر است عشرت شایق دبیر ستاد قالیچه صلح و دوستی جهانی  ، در سخنانی کوتاه از حضور رئیس مرکز ملی فرش و هیئت

همراه تشکر نموده و قالیچه را متعلق به تمام صلح طلبان جهان دانست.


گره زنی اسماعیل چمنی رئیس اتحادیه تولیدکندگان و بافندگان قالی شهرستان تبریزونائب رئیس اتحادیه قالی کشور

گره زنی فیصل مرداسی رئیس مرکز ملی فرش ایران

گره زنی مهدی کاتب معاون مرکز ملی فرش ایران

روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

bg bg