Persian | English
bg bg

آخرین اخبار

حسن پرویزیان : هدف پاک کردن صورت مسئله است

قالیچه صلح ودوستی جهانی:حسن پرویزیان : هدف پاک کردن صورت مسئله است !

حسن پرویزیان ، رئیس اتحادیه صادرکنندگان قالی تبریز و از فعالان شناخته شده قالی است ، وی بیش از نیم قرن است که به تولید و صادرات قالی می پردازد. شرکت فرش و پتوی تبریز از معتبرترین کارخانه های کشور است. پرویزیان در طول سالها فعالیت خود جوایز فروانی دریافت داشته که آخرین آن نفر برگزیده ( تولیدکننده غیرمتمرکز ) درسومین جشنواره گره زرین قالی آذربایجان بود.

این پیشکسوت تولید و صادرات قالی کشور، در گفتگو با روابط عمومی اتحادیه قالی تبریز، در خصوص خبر الحاق مرکز ملی فرش ایران به سازمان میراث فرهنگی گفت: هدف از این نوع اقدامات پاک کردن صورت مسئله است ! زیرا پس از سالها خون دل خوردن و گفتن و نوشتن ، که بایستی متولی واحدی برای قالی کشور باشد ( در حد سازمانی که بتواند در جلسات هیئت دولت حضور یابد ) درنهایت مرکز ملی فرش ایران تشکیل شد و با تمام مشکلات و فراز و نشیب ها به فعالیت پرداخت.

وی با اشاره به عملکرد های مرکز ملی فرش ایران در این چند سال گفت: بی شک این عملکرد ها مورد نقد صاحبنظران و کارشناسان این حوزه است ، زیرا این مرکز از متخصصین واقعی این حوزه بهره کمی برده است ، اما دلیلی هم بر تغییر ساختار مدیریتی و اداری آن نمی تواند باشد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان قالی تبریز ، ضمن مخالفت شدید با این تصمیمات بیان داشت: با این الحاق اوضاع از بد هم بدتر می شود و فاتحه نهایی بر این هنر – صنعت خواهد بود. تاکنون بخش خصوصی از پیمان ارزی گرفته تا قوانین کار و . . . را تجربه نموده ، اما دیگر توان تحمل آزمایشی غیرکارشناسی دیگری را در این حوزه ندارند.

حسن پرویزیان با بیان مشکلات پیش روی این الحاق اظهار داشت: قطعا انجام این عمل یک اشتباه محاسباتی است و بایستی در پی ، ایجاد ثبات مدیریت و ارتقا جایگاه مرکز ملی در حد معاونت وزیر بازرگانی و اختصاص ردیف بودجه مناسب باشیم.

bg bg