Persian | English
bg bg

آخرین اخبار

جفا در حق فعالان قالی آذربایجان

سایت قالیپه صلح ودوستی جهانی:جفا در حق فعالان قالی آذربایجان

پس از اعلام نتایج مسابقه قالی نمایشگاه کیش ، از طرف گروه تعیین شده مدیریت امور اقتصادی و بازرگانی ، موج نارضایتی فعالان قالی آذربایجان نمایشگاه کیش را فرا گرفت و در پی آن اعتراض و گلایه مندی غرفه داران اعزامی از آذربایجان به نتایج این مسابقه توسط رئیس اتحادیه صنفی به مرکز ملی فرش ایران اعلام شد.

در این باره نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان قالی تبریز به عنوان هماهنگ کننده شرکت کنندگان ازاستان ، ضمن ابراز نارضایتی از اعلام نتایج اعلام داشت ، آذربایجان با نزدیک به ۴۰ درصد صادرات قالی کشور و حضوری پر تعداد  در نمایشگاه کیش ، صاحب بهترین قالیهای تولیدی کشور است ، همچنین قالیهای ارسالی به بخش مسابقه نمایشگاه نیز فراتر ازمعیارهای تعیین شده بود ، اما بی شک مسایل و مواردی وجود داشته که باید مورد بررسی و تامل قرار گیرد.

نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان قالی کشور، نیز با اعتراض به برنامه ریزی نمایشگاه و نحوه تعیین معیارهای انتخاب قالی ها گفت: اطلاع رسانی نا کافی، نبود خریداران داخلی و خارجی و دست آخرهم انتخابهای سوال برانگیز گروه تعیین شده مدیریت امور اقتصادی و بازرگانی مرکز ملی فرش ایران ، همگی نشان از ضعف شدید چندین ساله در این حوزه است.

اسماعیل چمنی ، با اعلام این نکته که عده ایی در مرکز ملی فرش ایران چندین سال است که بطور سیستماتیکی ، درحق فعالان قالی آذربایجان جفا می نمایند ، افزود در حالی که بهترین قالیهای تولیدی کشور از این استان است. اما حضور نداشتن در جشنواره کشوری گره زرین سال گذشته ، مسابقه قالی نمایشگاه تهران و دست آخرهم نمایشگاه کیش ، نشان می دهد که عده ایی در این مرکز با نهایت کج سلیقه گی ، مقاصد دیگری را دنبال می نمایند.

ایشان با انتقاد شدید ازعملکرد مدیریت اموراقتصادی و بازرگانی مرکز ملی فرش ایران گفت : امیدواریم ریاست مرکز ملی فرش ایران برجایگاه و نقش فعالان قالی آذربایجان در تولید و صادرات قالی کشور واقف بوده ، نسبت به این گونه  مسایل هوشیاری و اعمال مدیریت مناسب نمایند.

bg bg