Persian | English
bg bg

آخرین اخبار

چون لی هان” تبریز بهترین مکان برای بافت و رونمایی قالیچه صلح و دوستی است

سایت قالیچه صلح و دوستی جهانی

“چون لی هان” تبریز بهترین مکان برای بافت و رونمایی قالیچه صلح و دوستی است

تاریخ درج خبر : پنجشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۸۹ منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

رییس دفتر سازمان یونسکو در تهران ، در آیین پایان بافت قالیچه صلح و دوستی، با قدردانی ازاین حرکت زیبا و نمادین گفت: در حضوراین قالی زبان و رنگ و قوم معنای خود را از دست می دهد، چرا که این قالیچه روح تمامی مردم دنیا را در خود دارد.
“چون لی هان”، تبریز را بهترین مکان برای بافت و رونمایی قالیچه صلح و دوستی عنوان کرد و افزود: من در این شهر تلفیقی زیبا از سنت و مدرنیته را مشاهده کردم و این شهر را شهر هنر و صنعت یافتم.

bg bg