Persian | English
bg bg

آخرین اخبار

مقام معظم رهبری در قم:صنایع دستی قم به خصوص فرش نامدار قم و معماری قم باید مورد توجه قرار گیرد

این شهر باید آنچنان که شایسته شهر قم است باشد. آبی که از سرشاخه‏های دز می‏آید باید سریع‏تر به قم برسانند؛ این نیاز اساسی شهر قم است.

ــ برای کشاورزی قم که قرار است که از تهران آب آورده شود باید تکمیل شود. صنایع دستی قم به خصوص فرش نامدار قم و معماری قم باید مورد توجه قرار گیرد. نمادهای انقلاب باید در معماری ها دیده شود. مسؤولان محترم در این شهر اگر در جیزی اختلاف دارند نباید بگذارند که مردم را دچار مشکل بکند.

bg bg