Persian | English
bg bg

آخرین اخبار

بافت قالی صلح در هرمزگان

ر جشنواره «صلح و وحدت» که از ۱۸ تا ۲۲ اسفند، در استان هرمزگان برگزار شد، بخشی از قالی صلح از سوی هنرمندان هرمزگانی بافته شد، که با پایان یافتن این جشنواره در هرمزگان، قالی صلح راهی استان خوزستان می‌شود.
بافت قالی صلح همزمان با نخستین روز از برگزاری جشنواره «صلح و وحدت» در استان هرمزگان اغاز شده و طی پنج روز برگزاری در این استان بخشی از بافت آن به پایان رسیده است.

براساس این گزارش، طی پنج روز برگزاری جشنواره «صلح و وحدت» در استان هرمزگان علاوه بر بافت کلی قالی از سوی هنرمندان هرمزگانی، مسئولان نیز با حضور در این جشنواره طی بازدید از روند بافت قالی صلح گره‌ای را بر این قالی زدند.

ادامه بخش ملی جشنواره صلح و وحدت فروردین ۹۰ در استان خوزستان خواهد بود که با پایان یافتن بافت بخشی از قالی صلح در استان هرمزگان، ادامه این قالی در طول برگزاری جشنواره صلح و وحدت در خوزستان بافته خواهد شد.

پس از برگزاری ادامه بخش ملی جشنواره «صلح و وحدت» در استان خوزستان همزمان با فروردین ۹۰، قالی صلح همزمان با اردیبهشت ۹۰ به همراه کشتی صلح به کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر کرده و بافت آن در کشررهای قطر، عمان، امارات متحده عربی و …. به پایان خواهد رسید.

یادآوری می‌شود، با پایان یافتن بافت قالی صلح در جشنواره «صلح و وحدت» این قالی که نماد صلح و وحدت میان کودکان و نوجوانان مسلمان است به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس اهدا می‌شود.

bg bg