Persian | English
bg bg

آخرین اخبار

تشکیل سومین نشست میز تخصصی فرش لرستان

سومین نشست میز تخصصی فرش لرستان در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی استان و با حضور اعضا تشکیل شد.
به گزارش سازمان بازرگانی لرستان، بررسی راه اندازی مجتمع تولید فرش صادراتی از جمله موارد درج شده در دستور کار این نشست بود که با توجه به مشارکت و حضور سرمایه گذار در بخش تولید فرش صادراتی استان و نظر به اثر بخش بودن رویکرد مزبور در امر آموزش حرفه ای، تولید فرش صادراتی و تضمین خرید از سوی سرمایه گذار، مقرر شد وفق تعهد و تفاهم نامه بین مدیریت ارشد استان با همکاری فرمانداران نسبت به شناسایی و تأمین فضای فیزیکی مورد نیاز اقدام شود.
در این نشست درباره راه اندازی سایت فرش استان نیز به علت ضرورت ایجاد هماهنگی و اطلاع رسانی به ذینفعان فرش دستباف استان مقرر شد به منظور تأمین اعتبار سایت فرش دستباف استان پیگیری لازم صورت پذیرد.
ایجاد ۱۲ مجتمع بزرگ قالیبافی (مصوبه سفر سوم هیأت دولت) نیز از دیگر موارد طرح شده در این نشست بود که مقرر شد برای اجرای این مصوبه تسریع در تأمین اعتبار مجتمع ها از طریق دبیرخانه اشتغال استان پیگیری شود.
ایجاد نمایشگاه فرش و گلیم تبریز در استان نیز مورد موافقت اعضا قرار گرفت و مقرر شد در صورت عدم تأمین فضای فیزیکی از سوی شرکت نمایشگاه بین المللی استان، مراتب از طریق اماکن دیگر دستگاهها پیگیری شود.
همچنین در این نشست در راستای حفظ هویت فرش دستباف استان مقرر شد مراکز تولیدی با همکاری شرکت بازبین فرش ایرانیان و شرکت بازرسی بین المللی اس‌جی‌اس نسبت به صدور گواهینامه بین المللی هویت فرش اقدام کنند.
اطلاع رسانی درباره ثبت علایم تجاری (برند تجاری) توسط انجمن طراحان و تشکلهای فرش استان نیز مورد تأکید اعضا قرار گرفت.

bg bg